เรื่อง : ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 3 บ้านสันหนองเหนียว เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 3 บ้านสันหนองเหนียว

ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 3 บ้านสันหนองเหนียว   71 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม นางศุภานัน วงศ์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม ร่วมกับ นายมงคล หลักฐาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่พะปะเยี่ยมเยียนพร้อมให้กำลังใจในการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 3 บ้านสันหนองเหนียว ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม