เรื่อง : ตรวจสอบพื้นที่บริเวณหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 2963 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ตรวจสอบพื้นที่บริเวณหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 2963

ตรวจสอบพื้นที่บริเวณหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 2963   67 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม นางศุภานัน วงศ์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม นายมงคล หลักฐาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายวุฒิชัย ใหม่ต๊ะ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านต๋อม นายณรงค์ศักดิ์ อ้อยกาม กำนันตำบลบ้านต๋อม นายอำนวย ยอดอ้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านสันต้นผึ้ง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา ปลัดอำเภอเมืองพะเยา ลงตรวจสอบพื้นที่บริเวณหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 2963 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และพื้นที่ใกล้เคียง


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม