เรื่อง : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565   69 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่และลดอัตราการเกิดโรคในสัตว์และจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ บ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม