เรื่อง : โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน   361 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เป็นประธานเปิดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านร่องห้า ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม