เรื่อง : โครงการสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 14 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : โครงการสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 14

โครงการสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 14   72 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เป็นประธานเปิดโครงการสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านร่องห้าป่าฉำฉา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม