เรื่อง : ลงเศษวัสดุผิวทางแอสฟัลต์(กากยางมะตอย)เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางถนน เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ลงเศษวัสดุผิวทางแอสฟัลต์(กากยางมะตอย)เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางถนน

ลงเศษวัสดุผิวทางแอสฟัลต์(กากยางมะตอย)เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางถนน   85 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันศุกร์ที่ 29เมษายน2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมายนายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อมเขต1และเจ้าหน้าที่กองช่างนำเครื่องจักรลงเศษวัสดุผิวทางแอสฟัลต์(กากยางมะตอย)เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางถนนเพื่อการเกษตรบ้านร่องห้าหมู่ที่1สายหลังเรือนจำ สายหางโต่งร่องไผ่หมู่10 และลานป่าสุสานหมู่ที่8 ถนนการเกษตรหมู่9 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ให้ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรให้มีความสะดวกประหยัดต้นทุนเเละมีความปลอดภัยในการสัญจร


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม