เรื่อง : กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์

กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์   79 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานกองช่างเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๋อม ตัดกิ่งไม้บริเวณ สองข้างทางถนนพหลโยธินสายใน ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 

 

 

 

 

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม