เรื่อง : ปรับภูมิทัศน์ตัดกิ่งไม้บริเวณโรงเรียนบ้านต๋อม เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ปรับภูมิทัศน์ตัดกิ่งไม้บริเวณโรงเรียนบ้านต๋อม

ปรับภูมิทัศน์ตัดกิ่งไม้บริเวณโรงเรียนบ้านต๋อม   378 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานกองช่างเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณโรงเรียนบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม


นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม