เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


ร้องเรียน ร้องทุกข์


   หัวเรื่อง : ปัญหาน้ำท่วมจากมวลน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
   ผู้เขียน : นายยงศักดิ์ มีทอง
   รายละเอียด : จึงขอร้องเรียนขอความช่วยเหลือโดยด่วน เนื่องจากน้ำได้เริ่มท่วมเข้ามาในตัวบ้าน และบ้านเรียนประชาชนข้างเคียงของหมู่ 2 ก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นกัน เบื่องต้นขอกระสอบทราบปิดกันทางน้ำ เพื่อไม่ให้เข้าในใต้ถุนบ้าน และป้องกันบ่อเกรอะ ถูกน้ำท่วม จนไม่สามารถใช้งานได้ และขอให้สูบน้ำออกจากตัวบ้าน เพราะที่บ้านมีแต่คนชรา และผู้หญิง และเด็ก  

ตอบกลับ :

.

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม


นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม
.