เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


ร้องเรียน ร้องทุกข์


   หัวเรื่อง : บ่อขยะท่าจำบอน
   ผู้เขียน : อบ
   รายละเอียด : มีรถบรรทุกเข้าๆออกบริเวรบ่อขยะ ตอนกลางคืน ไปๆมาๆ ตลอดทั้งคืนและได้ยินเสียงเครื่องจักรตลอดทั้งคืน อาคาร / หมู่บ้าน ท่าจำบอน ตำบล / แขวง บ้านต๋อม อำเภอ / เขต เมือง จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000  

ตอบกลับ :

.

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม


นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม
.