เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


ร้องเรียน ร้องทุกข์


   หัวเรื่อง : นางอัมพิกา รักดี
   ผู้เขียน : นางอัมพิกา รักดี
   รายละเอียด : ตอนนี้มินิบิ๊กซีศูนย์ราชการ มีปัญหาการเก็บขยะบริเวณหน้าสาขา สาขาได้ประสานเจ้าหน้าที่ไปสองครัิง กับพนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการเก็บวันอังคารกับวันพฤหัสบดี แต่วันอังคารไม่มีการเข้ามาเก็บแต่อย่างใดค่ะ รบกวนติดต่อแจ้งให้ สาขาทราบด้วยค่ะว่าจะเข้ามาเก็บวันไหน สาขาจะได้เตรียมขยะออกมาไว้หน้าสาขา ขอบคุณค่ะ  

ตอบกลับ :

.

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม
.