เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


ร้องเรียน ร้องทุกข์


   หัวเรื่อง : เพื่อนบ้านเสียงดังรบกวน
   ผู้เขียน : กลุ่มแม่บ้านตำบลบ้านต๋อม
   รายละเอียด : ขณะฯ นอนหลับพักผ่อนในเวลา 22.00 น. ซึ่งข้าพเจ้าได้ยินเสียงกลุ่มบุคคลร่วมสังสรรค์เสียงดังรบกวนให้แก่ข้าฯและเพื่อนบ้าน(ซึ่งเป็นบ้านของนายบรรจบ สืบเครือ) จึงขอนำเรียนท่านดำเนินการกับบุคคลดังกล่าว  

ตอบกลับ :

.

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม
.