เรื่อง : รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   485 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว
กดเพื่อแชร์ข่าว


ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม