เรื่อง : รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง   489 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว


ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม