เรื่อง : ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม   672 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว


ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม


นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม