เรื่อง : การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม

การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม    55 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

คณะกรรมการดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม ได้ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนน และบัตรเลือกตั้งที่เหลือเต็มเล่ม ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กรณีอื่น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 และเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ด้วยวิธีเผาทำลาย  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

 

  

  

  

 

 


กดเพื่อแชร์ข่าว


ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม