เรื่อง : บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566   237 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว
กดเพื่อแชร์ข่าว


ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม