เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)   356 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

เอกสารแนบ


กดเพื่อแชร์ข่าว


ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม