เรื่อง : บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563   573 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

 

ประกาศเทศบาลตำบลตำบลบ้านต๋อม  เรื่อง  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

-  ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม  เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ,(ภ.ด.ส.2)

-  ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม  เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

 


กดเพื่อแชร์ข่าว


ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม