เรื่อง : ประชาสัมพันธ์สาระน่ารู้ด้านกฎหมาย : ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์สาระน่ารู้ด้านกฎหมาย : ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต

ประชาสัมพันธ์สาระน่ารู้ด้านกฎหมาย : ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต   161 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว


ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม