เรื่อง : มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย   52 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

 


กดเพื่อแชร์ข่าว


ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม