เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ : พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์ : พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

ประชาสัมพันธ์ : พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560   55 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว
กดเพื่อแชร์ข่าว


ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม