เรื่อง : ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   35 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว
กดเพื่อแชร์ข่าว


ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม