เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล   15 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว
กดเพื่อแชร์ข่าว


ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม