เรื่อง : บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕   469 คน

กดเพื่อแชร์ข่าวดาวโหลดเอกสารประกอบ คลิกที่นี่ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕


กดเพื่อแชร์ข่าว


ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม