เรื่อง : ราคาประเมินทุนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) , (ภ.ด.ส.2) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ราคาประเมินทุนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) , (ภ.ด.ส.2)

ราคาประเมินทุนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) , (ภ.ด.ส.2)   174 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

เอกสารแนบท้าย

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์

- ภ.ด.ส. 1

- ภ.ด.ส. 2


กดเพื่อแชร์ข่าว


ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม