เทศบาลตำบลบ้านต๋อม
5555


ติดต่อเทศบาลบ้านต๋อม


เทศบาลตำบลบ้านต๋อม
229 หมู่ 4  ถนน- ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
tambontom@hotmail.com //: saraban_05560104@dla.go.th
054458771


.

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม


.