เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


แจ้งเหตุ เรื่องต่างๆ

ลำดับ

หัวเรื่อง

ผู้เขียน

วัน เดือน ปี

1

น้ำประปาหมู่บ้านไหลเบามาก แจ้งไปไม่มีการแก้ใข

weerapath lekpach

2022-10-06 18:53:45

2

น้ำประปาหมู่บ้านไหลเบามาก แจ้งไปไม่มีการแก้ใข

weerapath lekpach

2022-10-06 18:51:15

3

น้ำประปาหมู่บ้านไหลเบามาก แจ้งไปไม่มีการแก้ใข

weerapath lekpach

2022-10-06 18:51:09

.

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม
.