เรื่อง : รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   397 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

              ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)                           จำนวน     1     อัตรา

เอกสารแนบ


กดเพื่อแชร์ข่าว


ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม


นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม